Navirec

Header

Navirec Eco Drive

 

Eco Drive lahenduse kasutusele võtmisega on võimalik õpetada juhtidele säästlikumat sõidustiili ja hoida kokku ettevõtte kuludelt

 

 

Navirec eco drive

Sõidustiili monitoorimine

Sõidukile paigaldatakse GPS seade, mis võimaldab monitoorida juhtide tegevusi autoroolis.

Autodesse on võimalik paigaldada ka helisignaal, mis annab juhile hooletust sõidustiilist märku.

 

Juhtide sõiduharjumuste monitoorimisega suurendad oluliselt autopargi ökonoomsust ja juhtide sõiduturvalisust

 

 

Eco Drive näitab

  • järske pidurdusi
  • äkilisi kiirendusi
  • kiiruseületamisi
  • järske kurvide läbimisi
  • mootori tühikäigul hoidmist

 

 

 

Sõidustiil aruandesse

Navirec Eco drive raport

Juhtide sõidustiili kohta saad koostada sõidustiili aruande, et võrrelda töötajate sõiduharjumusi või nende muutumist ajas kindla juhi puhul.

Visuaalne graafik töölaual annab hea ülevaate ECO sündmustest valitud ajaperioodil ning näitab ära juhi ECO skoori, kiirendused, järsud kurvide läbimised ja pidurdused.

Eco Drive aruanded võimaldavad paremini analüüsida masinapargi kasutamist ning kulutusi, mis võivad tuleneda ebaökonoomsest sõidustiilist

 

 

Eco Drive vähendab kulutusi

Eco Drive’iga saad täpse ülevaate sellest, millised juhid jätavad näiteks parkimisel või pikematel peatustel automootori tööle.

Tühikäigul seismine põhjustab ebavajalikku kütusekulu!

 

On tõestatud, et automootori töötamine jõude kulutab keskmiselt 1,5l kütust tunnis – käivitamisel kulub kütust aga vaid 10 sekundi jagu

 

 

Ökonoomne sõit pikendab masinapargi eluiga

Hooletu sõidustiil mõjutab kõige enam sõidukite pidureid, rehve ning mootorit.

Hooldusvajadus sageneb ning sõidukite eluiga lüheneb kiiremini.

 

Ökonoomselt sõites kindlustame, et remonditöökotta jõuavad masinad tunduvalt harvem ja kulutused hooldustöödele vähenevad

 

 

Lood turvalisemat liikluskultuuri

Õpetades juhtidele ökonoomsemat ja vastutustundlikumat sõidustiili aitad kaasa turvalisema liikluse kujundamisele.

Samuti aitavad firmavärvides korrektselt liiklevad sõidukid parandada ettevõte mainet.

 

Ka ettevõtte hea maine kujundamisel mängivad liikluspildis positiivselt silma hakkavad töösõidukid suurt rolli

 

 

 

Kuidas sündisid Omniva värvid ja logo?Omniva säästab kulutustelt

Omniva ehitas üles ettevõttesisese motivatsioonisüsteemi, mille alusel premeeritakse parima sõiduskooriga juhte.

 

Vähenenud on kulutused nii kütusele kui masinapargi hooldusele!

 

 

Aastaga toimunud positiivsed muudatused:
  • kütusekulu vähenemine 6%
  • jõudeaja (ehk mootori tühikäigul töötamise aja) vähemine 7%
  • juhi sõidustiili näitajate paranemine 18%

 

 

 

Bolt tõstab sõitude turvalisust

Bolt kasutab ökonoomse sõidustiili monitoorimist eelkõige klientide turvalisuse suurendamiseks ning enda töö sujuvamaks muutmiseks.

 

Arvutatud sõiduskooride põhjal valitakse töötajate hulka parimad juhid!